logeu.gif logesf.gif logmsmt.gif logopvk.jpg logcr.gif logskola.jpg logprojem.jpg

Žáci žákům
- zavedení nového předmětu Objektově orientované programování na ZŠ

Students to students
- implementation of new subject Object - Oriented Programming in the primary school

Projekt realizovaný Základní školou Svitavy, nám. Míru 73 z fondů Evropské unie ... 2009 - 2011.

Realizace projektu úspěšně ukončena 31.12.2011.


spuštěno 5.1.2009         stránky vytvořil Pavel Jakl (paveljakl@lit.cz)

 

Souhrnné informace

Kontakty

Partner projektu

Popis projektu

stručný obsah
cíle
zdůvodnění
cílová skupina
rizika
realizace
inovativnost
vazby
vnitřní postupy

Klíčové aktivity

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Fotogalerie

Fotogalerie 2


Úvodní stránka


 

Průběh projektu 2009-2010

Průběh projektu 2010-2011

Výsledky a hodnocení projektu

Pozvánka na WORKSHOP

Udržitelnost

Závěr udržitelnosti projektu

Zajímavosti

vznik loga

předmět OOP

Innovative Education Forum 2010

výukové programy

ukázky cvičení

testování programů

ukázka aplikace

video

Odkazy

Základní škola náměstí Míru 73, Svitavy
www.zsmiru.svitavy.cz

Městský úřad Svitavy
www.svitavy.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
www.msmt.cz

Pardubický kraj
www.pardubickykraj.cz

Fondy Evropské unie
www.strukturalni-fondy.cz